Krajinné systémy údolia Oro

Krajinné systémy údolia Oro

Krajinné systémy údolia Oro.

Naproti tomu v Chihuahua je kotlina podobná Sierra Madre Occidental. V tomto systéme mnohé povodia odtekajú do púšte Chihuahuan. Hydrologické prostredie púšte Chihuahuan predstavuje výzvy pre odolnosť krajiny voči suchu a pre postupy manažmentu.

Rozsah procesov ovplyvňujúcich krajinu a prispievajúcich k jej odolnosti sa v rôznych krajinách v Baja California líši.

Úrodná pôda často vedie k odolnej púštnej krajine. V Sierra de Guadalupe sú časti krajiny rozmanité a obsahujú dobre zachovanú krajinu.

Najkrehkejšie a najohrozenejšie krajiny sú v prechodovej zóne, kde sú zrážky nad polosuchou zónou v Sierra Madre Occidental a pod ňou v Sierra Madre Oriental. Tieto krajiny sú často narušené rozširujúcim sa zavlažovaním, rozširovaním poľnohospodárstva a iným využívaním pôdy.

Subregióny zahrnuté v tejto správe majú relatívne veľké množstvo prírodných zdrojov (diverzita krajiny a úrodnosť pôdy) a boli identifikované ako regióny s vysokou odolnosťou krajiny, čo z nich robí ciele pre ochranné opatrenia. S prírodnými danosťami však nemožno počítať samostatne, najmä ak sú tieto krajiny narušené ľudskou činnosťou. Riadenie odolnosti si preto vyžaduje komplexný prístup.

Krajiny Baja California ponúkajú celý rad podmienok pre rôzne stratégie riadenia odolnosti krajiny. Odolnosť krajiny možno riešiť kombináciou viacerých prístupov, ako sú plány odolnosti a obnova, manažment povodí a manažment založený na ekosystémoch.

Odolnosť krajiny – niekoľko základných princípov: Základným princípom riadenia odolnosti krajiny je rozpoznanie kontextu krajiny (napr. vegetačný kryt, história porúch), ktoré prispievajú k odolnosti. Použitá stratégia závisí od kontextu. Koncept odolnosti ekosystémov poskytuje prepojenie na ochranu a obnovu ekosystémov a adaptívne riadenie.

Zdroje:

Boyd, D. G. C. 2005. Ekologická úloha odolnosti krajiny pri posudzovaní vplyvov zmeny klímy na sladkovodné ekosystémy. V správe pre California Conservation Corps, Inc. San Francisco, CA.

Dawn Nichols je dôstojníkom EEO pre Americkú službu pre ryby a divočinu. Môžete ju kontaktovať na adrese [email protected]

Jack Hueso, dôstojník ochrany v juhozápadnom tichomorskom regióne Národnej služby pre morský rybolov, je koordinačným úradníkom pre túto správu. Môžete ho kontaktovať na adrese [email protected]

Táto správa bola pripravená v spolupráci s Johnom Carpenterom zo San Francisco State University, konzultantom pre túto správu, a Amy Sullivan, konzultantkou pre túto správu, a bola publikovaná v Journal of Water Resources Planning and Management, DOI: 10.1007/s10942-010- 9283-8, zverejnené v júli 2010.

1. Aktuálne podmienky

Klíma v Baja California závisí od sezónnych a subsezónnych zrážok a typu zrážok, množstva, distribúcie a rýchlosti zrážok. Väčšina štátu dostáva značné množstvo zrážok (obr. 1). Sezónne