Pieseň o veľkej sýkorke - Zvuky, ktoré vydáva veľká sýkorka

Pieseň o veľkej sýkorke - Zvuky, ktoré vydáva veľká sýkorka

ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Pieseň sýkorky veľkej

Sýkorka veľká, vedecké meno Parus major rodiny Paridaeje to vták s veľmi melodickou a rozmanitou piesňou, pretože je bohatý na rôzne zvuky. Ale nielen. Teraz sa zistilo, že vyvinuli rôzne hovory v závislosti od predátora, ktorý ich ohrozuje, a tým komunikujú presnú nebezpečnú situáciu, ktorej musia čeliť. Okrem toho sa ukázalo, že v meste spievajú sýkorky oveľa vyššími tónmi ako ich náprotivky, ktoré žijú. na vidieku sa predpokladá, že dokáže prekonať mestský hluk.
Medzi týmito dvoma pohlaviami je muž oveľa hlučnejší. To sa vysvetľuje tým, že sa zaväzuje vymedziť svoje územie a prilákať ženy.
Pieseň sýkorky veľkej znie predovšetkým v období január - jún, v období párenia.


Video: Sýkorka