Zvuky a verše, ktoré vydáva hyena

Zvuky a verše, ktoré vydáva hyena

ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Zvuky, ktoré vydáva hyena

Veľká rodina Hyaenidae, zoskupuje štyri druhy (s tromi rôznymi rodmi) zvierat, ktoré sa nazývajú hyeny. Sú to veľmi aktívne zvieratá v noci, ktoré vydávajú charakteristické zvuky pripomínajúce smiech. Crocuta crocuta to je hyena škvrnitá, aj keď sú výkriky iných druhov veľmi podobné.

Ak chcete toto zviera lepšie spoznať, obráťte sa na technický list: HYENA


Video: 10 Hours of Hyena Sounds